BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Върнете стария си апарат, производство на Thermo Fisher Scientific и вземете нов с отстъпка от 20%!

ultraWAVE


UltraWAVE е ултра производителна микровълнова система, която позволява пълно разлагане на изключително трудни за разлагане проби. Системата работи с голямо разнообразие от проби, като храни, метали, фармацевтични препарати, петролни продукти, полимери, кoито да бъдат разлагани в една програма. UltraWAVE се базира на SRC (Single Reaction Chamber) технология, въведена и патентована преди няколко години. Технологията SRC постига изключителни възможности за комбиниране на микровълново нагряване, с високо налягане в реактора, и така действа едновременно като микровълнова пещ и съд. Разполага със специален терминал, със сензорен екран за управление на всички работни процеси, като зареждането с проби е единствената ръчна операция в иначе напълно автоматизиран процес.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 

 • Висока производителност. Способност за работа при най-високи температури и налягане, и най-бързо време за охлаждане.
  • Магнетрон с мощност 1500 Watt
  • SRC (Single Reaction Chamber) технология

 

 • Повишена производителност. Двойно по-голяма производителност, спрямо традиционните микровълнови системи за киселинно разлагане.
  • Директен контрол на температурата в камерата до 300°С
  • Работно налягане до 199bar

 

 • Без разделяне на пробите по матрици. Едновременно разлагане на различни комбинации от проби и матрици.

 

 • Лесна употреба. Не е необходимо почистването на виалите за разлагане. Без монтаж / демонтаж на съдове.

 

 • Опит и ноу-хау. 30-годишен опит във вашата лаборатория с Milestone Connect.
  • Дистанционен контрол на системата от PC, таблет или смарт телефон
  • Достъп до база данни на производителя с методи, техническа информация, видео и резервни части

 

 • Съответствие. USP 232/233, ICH Q3D Насоки и FDA регламент 21 CFR част 11
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021