BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Върнете стария си апарат, производство на Thermo Fisher Scientific и вземете нов с отстъпка от 20%!

ETHOS EASY


Микровълновата система ETHOS EASY е специално проектирана за киселинно разлагане в затворен съд, като предлага перфектна интеграция на микровълнов хардуер, потребителски интерфейс, сензорна технология  за реакция и съдове, устойчиви на налягане. Системата е оборудвана с два магнетрона, с мощност 950 Watt и въртящ се дифузер, който разпределя равномерно микровълните в работното пространство, осигурявайки бързото загряване на пробите. Всичко това води до голяма производителност на системата при намалени разходи.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Безопасност и надеждност. Най-добрият хардуер, сензори за температура и налягане.
  • Системата от два магнетрона с мощност 950 Watt.
  • Плътна врата изцяло направена от неръждаема стомана.
 • Производителност и точност. easyTEMP контрол на температурата и усъвършенствана технология на ротора.
  • Безконтактен контрол easyTEMP на температурата във всеки съд до 300°С.
  • Ротори с капацитет от 10 до 44 съда.
 • Лесна употреба и контрол. Операционен софтуер EasyCONTROL.
  • Вградена библиотека с методи
 • Опит и ноу-хау. 30-годишен опит във вашата лаборатория с Milestone Connect.
  • Дистанционен контрол на системата от PC, таблет или смарт телефон.
  • Достъп до база данни на производителя от методи, техническа информация, видео и резервни части.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021