BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

ARL EQUINOX 3000 X-ray Diffractometer


Рентгеновият дифрактометър (XRD) на Thermo Scientific™ ARL™ EQUINOX 3000 е проектиран да отговори на изискванията за структурен и фазов анализ както в производствени, така и в изследователски лаборатории. Спектрометърът ARL EQUINOX 3000 се отличава със силно чувствителен детектор, за едновременно получаване на пълен модел в реално време, което позволява по-бърз анализ, експерименти и развитие на кристалните фази и фазови преходи. ARL EQUINOX 3000 използва стандартна рентгенова тръба, с висока мощност за възбуждане на пробата. За по-висока чувствителност и разделителна способност се препоръчва използването на паралелно или фокусиращо рентгеновите лъчи огледало. В противен случай оптичният път може да включва графитен или германиев монохроматор, като двата монохроматора могат да бъдат в един инструмент.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Настолен инаструмент с 3 kW мощност
 • Надежден и здрав, без движещи се части
 • Едновременно събиране на данни в реално време
 • Конфигурируема оптика
 • Детектор с висока резолюция
 • Система с фиксиран гониометър
 • Стационарен рентгенов източник и детектор
 • Събиране в асиметричен режим над 120° 2θ
 • Фиксирано фокусно разстояние
 • Монохроматорна оптика Kα1 или Kα1/2
 • Паралелно или Фокусиращ рентгеновият лъч огледало
 • Германиев (111) и / или графитен (002) монохроматор
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021