BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до потенциална разработка на ваксина

Evolution 260 Bio UV-VIS Spectrophotometer


Висок клас спектрофотометър за работа във видимата и ултравиолетовата спектрална област, с истинска двойнолъчева оптична система. Вградени методи за анализ на ДНК/РНК и протеини.

 

 • Спектрален обхват от 190 до 1100 nm
 • Детектор: силикон фотодиоден
 • Оптична система: двойнолъчев
 • Ширина на спектралната ивица: софтуерно избираема 1 nm или 2 nm
 • Източник: ксенонова лампа
 • Точност по дължината на вълната ± 0.8 nm за целия обхват
 • Повторяемост по дължина на вълната ≤ 0.05 nm
 • Резолюция на данните: 0.1 nm; 0.2 nm; 0.5 nm; 1.0 nm; 2.0 nm; 5.0 nm; 10 nm
 • Фотометричен обхват: > 3,5 А
 • Фотометрична точност: ± 0.006 А при 1.0 А; ± 0.010 А при 2.0 А
 • Фотометрична повторяемост: ± 0.0002 А
 • Фотометричен шум: ≤ 0.00015 при 0А; ≤ 0.00025 при 1А; ≤ 0.00080 при 2А
 • Фотометрична стабилност: < 0.0005 А/час
 • Разсеяна светлина: ≤ 1.0%T при 198 nm; ≤0.05%T при 220 nm ; <0.05%T при 340 nm
 • Гладкост на базовата линия: ± 0.010 А
 • Вграден софтуер с възможност за управление през таблетен модул
 • Възможност за свързване с компютър, чрез USB интерфейс и управление с външен софтуер Insight

 

Спектрофотометър за рутинни анализи в контролна лаборатория или зa научно-изследователската лаборатория. Оновно приложение за анализ на ДНК/РНК и протеини. Възможност за изпозлване на голям брой аксесоари, включително отражатрелна сфера за твърди проби. 

 

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021