Глобален симпозиум по йонна хроматография


Уважаеми колеги,

Thermo Scientific организира глобален симпозиум по йонна хроматография. Събитието ще се проведе в интернет пространството в периода 22-24 Юни 2021г., като всеки един от трите дни е с една съща програма, но часовото време на провеждане е предназначено за конкретен континент или географска област.

На 23 Юни 2021г. симпозиумът ще се проведе в подходящо време за участие от Европа, в това число разбира се и България. Презентациите включват пленарни лекции в областта на колоните за разделяне в йоннохроматографския анализ, предвидени са презентации в три различни области на приложение, както ще се провеждат дискусии и коментари. Симпозиумът дава възможност за създаване на полезни контакти с хора с едни и същи професионални интереси от целия свят.

За повече информация и регистрация ТУК