Интернет базирани семинари за охарактеризиране и контрол на биофармацевтични продукти


Уважаеми колеги,

През м. Юни и м. Юли Thermo Scientific организира интернет базирани семинари за охарактеризиране и контрол на биофармацевтични продукти. През предстоящите летни месеци, освен да се отдадете на заслужен отдих, имате възможност във времето, отделено за професионално усъвършенстване, да научите за нововъзникващите биотерапевтици и как да ги анализирате по-успешно.

Научете повече за това как да използвате масспектрометрията за анализ на мега-далтон молекули, като IgG хексамери, ендогенни вируси и AAV вектори. Професор Алберт Хек ще представи най-новите разработки в тази сфера, включително с помощта на Orbitrap базираната масспектрометрия с единичен заряд на частиците и как тази технология може да се използва за оценка на качеството и чистотата на следващото поколение биофармацевтични продукти.

На интернет базираните семинари ще имате възможност да се срещнете и с учени от Regeneron, които ще представят разработки за това как те използва LC-MS за охарактеризиране на продуктите за генна терапия. Те разработват методи, базирани на LC-MS, за успешно охарактеризиране на различни видове AAV серотипове, за постигане на точна и недвусмислена идентификация, охарактеризиране на PTM и оценка на тяхната стехиометрия.

За повече информация и регистрация ТУК