Определяне на Br, Cl и I в храни, чрез микровълново мокро разлагане с единична реакционна камера


Халогените са група елементи, които са способни да създават стабилни връзки в различни видове храни. Те играят важна биохимична роля в живите организми. Има някои форми на елементите Cl и I, чието присъствие в организма е от съществено положително значение за хората, докато други, като Br могат да бъдат токсични и да причинят увреждане на организма. Това е основната причина, поради която тази група елементи е широко проучена в хранителни и биологични материали, особено през последните години.

Milestone Srl. представи нов метод за минерализация на проби в смес, съставена изключително от H2O2 в алкална среда при определянето на Cl, Br и I в храни. Високите функционални възможности на системата ultraWAVE позволяват да се получат висококачествени разложени разтвори с ниско съдържание на остатъчен въглерод (RC). Този иновативен протокол позволява да се намали времето за анализ, благодарение на бързата процедура за подготовка на пробата. Методът се базира на технологията с Единична реакционна камера (Single Reaction Chamber (SRC), като за разработването му е извършено разграждане на мед, царевични трици (NIST 8433) и оризово брашно (NIST 1568a), като се използва само H2O2 в алкална среда за последващо определяне на Br, Cl и I, чрез ICP техника.

За повече информация ТУК