Нов масспектрометър за газова хроматография Thermo Scientific Orbitrap Exploris GC 240


С масспектрометъра Thermo Scientific Orbitrap Exploris GC 240 извеждате способностите за изследване до ново, безпрецедентно ниво на производителност като същевременно увеличавате възможностите за правене на повече научни открития.

Когато се нуждаете от максимална задълбоченост на анализа и познание за вашите проби, безпрецедентната разделителна способност от 240 000 ви осигурява детайлни данни с възможно най-високо качество. От качествен до количествен анализ, масспектрометърът Orbitrap Exploris GC 240 осигурява производителността и гъвкавостта нужна за справяне с най-сложните аналитични предизвикателства.

Основни предимства:

  • Водещ в областта апарат за качествен анализ с най-високото качество на получените данните за постигане на повече научни открития
  • Разполага с гъвкавост и изключителна производителност, за да можете да се адаптирате към променящите се регулаторни изисквания
  • Интуитивният и интелигентен софтуер гарантира, че изключителните данни са достъпни за всички членове на вашия научен екип

За повече информация ТУК