Микрополимерни частици и тяхното определяне


Наличието на микрополимерни частици във водните източници, въздух, храна и бутилирана вода се очертава като екологична и потенциална за човешкото здраве заплаха. В океаните се отделя огромно количество полимерни остатъци, които се поглъщат от риба и други морски обитатели, като по този начин, под формата на храна, тези частици попадат и в човешкия организъм. Поради това разработването на бързи и ефективни, адекватни методи за точното идентифициране и характеризиране на микрополимерни частици в рибната тъкан е от нарастващ интерес.

Milestone представя ново проучване, разработено в сътрудничество с Катедрата по химия на Университета на Санта Мария (Бразилия), в което се прилага селективен метод за приготвяне на проби с помощта на микровълнова система и последващо  гравиметрично определяне на микрополимерни частици в рибната тъкан.

Методът е разработен с последно поколение микровълнови системи UltraWAVE на Milestone и е с продължителност едва 20 минути.

Тези разработки дават отговор на много лаборатории за нов и ясен подход при определянето на микрополимерни частици във води и водни обидатели.

За повече информация ТУК