Опростен анализ на изотопни отношения с висока точност


Thermo Scientific Neoma MC-ICP-MS осигурява изпълнение, с водеща на пазара чувствителност, точност и прецизност на изотопните отношения.  Системата разполага с най-новите хардуер и софтуер, последни версии, които правят Thermo Scientific Neoma MC-ICP-MS по-лесен за използване от предишно поколение MC-ICP-MS системи.

Thermo Scientific Neoma MC-ICP-MS разполага с гъвкава и чувствителна детекторна технология, чувствителен източник на йони и отлична разделителна сила на масите, което позволява предизвикателни анализи на изотопи.

Системата също така позволява висока производителност за рутинни приложения, като същевременно запазва гъвкавостта, необходима за изследване на нови приложения.

Софтуер, фокусиран върху оператора, с интегриран периферен контрол, за рационализиране на работните потоци и повишаване на производителността.

Тази ICP-MS система се основава на мултиколекторна технология, за да предостави всички предимства на високоточния анализ на изотопните съотношения, без никакви ограничения.

Надграждайки силата на мултиколекторната технология, системата Neoma MC-ICP-MS съчетава авангардни и доказани в областта технологии, откривани в масспектрометрите с висока разделителна способност на Thermo Scientific и iCAP Qnova ICP-MS системите.

За повече информация ТУК