Аналитични иновации - с акцент върху Протеомика и Метаболомика


Предлагаме на Вашето внимание бюлетин от Termo Scientific, посветен на иновациите в хроматографията и масспектрометрията.

Чрез посочените в него хиперактивни връзки:

- можете да се свържете и говорите със специалист

- да поръчате уебинар за анализи, в областта на протеомиката и метаболомиката

- имате възможност за достъп до ресурсен център и помощ за вашите анализи

 

За да разгледате бюлетина ТУК