Програма на интернет презентациите за месец Май 2020


Уважаеми колеги,

Представяме ви програмата на уеб-базираните презентации през месец Май:

  1. Thermo Scientific iCAP Pro ICP/OES, Бързина и висока продуктивност на анализа – I част, 06 Май от 13:00 часа, Регистрация
  2. Еволюционни методи в пробоподготовката за елементен анализ, 07 Май от 18:00 часа, Регистрация
  3. Изберете правилните инструменти за улесняване на Вашата работа при следови елементен анализ, 12 Май от 18:00 часа, Регистрация
  4. Thermo Scientific iCAP Pro ICP/OES, Бързина и висока продуктивност на анализа – II част, 13 Май от 13:00 часа, Регистрация
  5. Автоматизирано пречистване на патрончета за твърдофазна екстракция от QuEChERS екстракти, преди LC-MS/MS и GC-MS/MS анализ на пестициди в храни, 19 Май от 18:00 часа, Регистрация
  6. Повишаване на производителността при извличане на органични замърсители от проби от околната среда, 21 Май от 15:00 часа, Регистрация
  7. Спектрални методи за анализ на микро пластмасови частици във води и други матрици, 28 Май от 15:00 часа, Регистрация