Моля, внимателно прочетете общите условия по-долу, преди да използвате този уеб сайт. Ако го използвате, се счита, че приемате и сте съгласни с общите условия.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма "АСМ2" ЕООД предоставя Стоки и Услуги на потребителите си посредством онлайн платформа за заявки за доставка на специализирани хроматографски консумативи: www.acm2.com/shop

Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипервръзки, разположени на сървъра, обслужващ www.acm2.com/shop, Потребителят се съгласява изцяло да приеме и спазва настоящите Общи условия.

Задължения, съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

Съгласно ЗЕТ и ЗЗП ние от www.acm2.com/shop сме длъжни да Ви предоставим безпрепятствен, пряк и постоянен достъп до следната информация:

  • Името и адреса ни – фирма "АСМ2" ЕООД, гр. София, бул. Черни връх № 152
  • Данни за кореспонденция – тел. за връзка (02) 859 21 03; 859 21 30, може да ни пишете на e-mail адрес: salesorders@acm2.com
  • Фирма "АСМ2" ЕООД е регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност и
  • Всички стойности на продуктите, които сте заявили ще получите по ясен и разбираем начин и с включено ДДС в Проформа Фактура, и след направен банков превод към нашата фирмена банкова сметка, и ще получите Оригинал на Данъчна фактура с включен ДДС.
  • Стойността на разходите за доставка НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цените на стоките, но ще получите по мейл детайли и за нея.
  • Органът, осъществяващ контрол върху дейността на онлайн магазин www.acm2.com/shop е Комисията за защита на потребителите.
  • Основната информация и характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
  • Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
  • Начините за Доставка и начин на плащане са описани подробно в страницата: Доставка.
  • Плащането на стоките е съобразено с чл. 93 ал. 1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.


ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

www.acm2.com/shop е интернет страница, която представлява платформа за електронни заявки, чиито създател и собственик е фирма "АСМ2" ЕООД, която е на пазара за хроматографски апарати и консумативи повече от 20 години. Сайтът предлага през интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента, много богата гама хроматографски консумативи, инструменти и аксесоари с безупречно качество под търговската марка на ACM2.

"АСМ2" ЕООД Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този уеб сайт само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения.

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни и друга информация, генерирани от екипа на www.acm2.com/shop и/или "АСМ2" ЕООД, са собственост на "АСМ2" ЕООД и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Р. България, както и съответните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

www.acm2.com/shop и "АСМ2" ЕООД не носят отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайта www.acm2.com/shop "АСМ2" ЕООД си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.

Разрешава се използване на текстове и снимки от каталожната част на www.acm2.com/shop за комерсиални цели след подписано споразумение. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън горната хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на "АСМ2" ЕООД и/или неговите партньори за съответния вид използване.

Наличните препратки от този сайт към уеб сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за Ваше улеснение. Ако използвате тези препратки, Вие ще излезете от този сайт. www.acm2.com/shop не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание www.acm2.com/shop по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица, нито информацията, публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, Вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

ПРОМЯНА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТИ

"АСМ2" ЕООД си запазва правото да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Потребителите могат винаги да сигнализират на екипа на АСМ2 ЕООД за допуснати грешки, относно характеристики на продукти, така че да бъдат предприети навременни действия за тяхното коригиране чрез софтуера, с който се управлява сайта.

При допуснати технически грешки в публикуването на сайта www.acm2.com/shop, фирма "АСМ2" ЕООД си запазва правото да откаже изпълнението на поръчка/и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива. Потребителят може да откаже своята поръчка, но ако това се случи след като поръчката е вече изпратена, клиентът дължи обезщетение в рамките на извършените транспортни разходи.

За повече информация за наличността на даден продукт/и може де се свържете с нас на посочените координати за връзка.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

www.acm2.com/shop, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, (включително щети от пропуснати ползи), от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо www.acm2.com/shop за възможност да възникнат такива вреди.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

"АСМ2" ЕООД се задължава да защитава предоставената от Вас информация по време на регистрацията Ви в сайта. Подадените от Вас лични данни са конфиденциални и няма да бъдат предоставяни на трети страни (изключение тук прави куриерската фирма, която ще обслужи заявката Ви). Достоверността им се проверява и те служат само, за да може да бъде завършена коректно поръчката Ви.

ОТКАЗ ОТ СТОКАТА

При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим в пълен размер заплатената от Вас стойност на стоката не по-късно от 30 дни, съгласно чл. 55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване на стоката са за сметка на клиента, а при връщане на такава – за сметка на доставчика.

При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

При възникване на спорове от различно естество, които не са регламентирани в гореописаните условия за ползване, се позоваваме на фирмената ни политика, Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите. Ще направим всичко необходимо, за да останете доволни от нашето обслужване и да ни посетите отново.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата e-mail и телефон за връзка.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ