След направена заявка от онлайн магазина Вие ще получите потвърждение на мейла си за направената поръчка и Проформа фактура за стойността.

Начини на плащане: Само плащане по банков път

Заявката се плаща чрез банков превод в лева по следната сметка:

ACM2 EOOД
Банка: УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG91 UNCR 7630 1008 8568 02
BIC: UNCRBGSF