Септи

Правилният избор на септа зависи от приложението. Почти всички септи са ламинирани от едната страна с PTFE, който има висока химическа устойчивост и образува инертна бариера между пробата и носещия материал на септата. Носещите материали имат различни физични и химични свойства, като устойчивост на температура, свойства за повторно запечатване, чистота, твърдост, дебелина и др.

Извинявайте за неудобството.

Потърсете отново