ACM2 - Архив Новини


09/06/2021 Определяне на Br, Cl и I в храни, чрез микровълново мокро разлагане с единична реакционна камера

09/06/2021 Интернет базирани семинари за охарактеризиране и контрол на биофармацевтични продукти

09/06/2021 Глобален симпозиум по йонна хроматография

21/05/2021 Thermo Scientific организира седмица на Спектроскопията

21/05/2021 Thermo Scientific организира Webinar на тема: Подобряване възпроизводимостта при течнохроматографски анализ

21/05/2021 Подобряване на пробоподготовката с изсушаване, чрез замразяване

25/03/2021 Дистанционен температурен контролер DigiBlock

19/03/2021 Раман спектроскопия във фармацевтичното и биофармацевтичното производство

01/03/2021 Нов гаранционен срок на системите за пречистена вода на ELGA LabWater

01/03/2021 Възползвайте се от новия онлайн конфигуратор на HPLC системи

01/03/2021 Цифров тестер за изпитване по показател "Степен на разтваряне на лекарствени форми" DT 950

26/01/2021 Портативни анализатори за идентификация

26/01/2021 Елиминиране на фалшиво положителни резултати с помощта на TQ-ICP/MS

26/01/2021 Колони за течна хроматография AccucoreТМ – Най-широкият обхват от неподвижни фази при „solid core“ частици

26/01/2021 Нов масспектрометър за газова хроматография Thermo Scientific Orbitrap Exploris GC 240

26/11/2020 Опростен анализ на изотопни отношения с висока точност

26/11/2020 Охарактеризиране на литиево-йонни батерии

26/11/2020 Микрополимерни частици и тяхното определяне

28/10/2020 Нова UV-Vis онлайн дисолушън система в съчетание с Thermo Scientific Evolution 350 UV-Vis

28/10/2020 Нова система за йонна хроматография (IC) от Thermo Scientific

28/10/2020 Най-лесният начин за трансфер на методи в течната хроматография

02/10/2020 Виртуален симпозиум по йонна хроматография

02/10/2020 Анализ на санитизиращи продукти с помощта на FT-IR технология

02/10/2020 Rocket Synergy 2™ Evaporator

02/10/2020 Промоция на продукти за температурен контрол

03/06/2020 Спектрални методи за анализ на микро пластмасови частици във води и други матрици

03/06/2020 Аналитични иновации - с акцент върху Протеомика и Метаболомика

08/05/2020 Virtual Demo: the Digestion and Clean Chemistry lines

05/05/2020 Програма на интернет презентациите за месец Май 2020

23/04/2020 Thermo Scientific Nicolet iS50 FTIR за анализ на продуктите за дезинфекция на ръце

23/04/2020 Виртуални събития и поредица от образователни семинари на Milestone

23/04/2020 Всичко за хроматографските колони и консумативи на едно място!

14/04/2020 Webinar Thermo Scientific iCAP PRO ICP-OES - 21.04.2020 г.

09/04/2020 Новости в областта на софтуерните решения и продуктите за идентификация

06/04/2020 Програма на интернет презентациите за месец Април 2020

02/04/2020 Webinar Thermo Scientific Vanquish Core HPLC - 07.04.2020 г.

09/03/2020 ОТМЯНА НА СЕМИНАР

28/02/2020 Anionic Pesticides Explorer

20/09/2019 Водороден генератор Precision Hydrogen SL 200

20/09/2019 Пестициди в твоята чиния!

20/09/2019 Йонен източник Thermo Scientific VeriSpray PaperSpray за масспектрометрия

29/08/2019 Актуализиран каталог за хроматографски консумативи 2019-2021 на Thermo Scientific

29/08/2019 Масспектрометър от ново поколение

29/08/2019 Система за управление на лабораторната информация (LIMS)

29/08/2019 ZT720 - Тестер по показател Разпадаемост на твърди лекарствени форми

18/07/2019 ETHOS Х – Висококачествена екстракция на природни продукти без разтворители

18/07/2019 Идентификация на микро полимерни частици (microplastics)

18/07/2019 Колони за препаративна високоефективна течна хроматография

26/06/2019 Газови хроматографи серия TRACE 1300

26/06/2019 Ethos X Проектирана за Вас. Разработена за Вас.

25/06/2019 Thermo Fisher Scientific предлага нов инфрачервен спектрометър с Фурие трансформация

25/04/2019 Новият TriPlus™500 GC Headspace Аутосемплер

25/04/2019 Йонна хроматография, свързана с масспектрометрия: Решението за определяне на анионни полярни пестициди в храни

24/04/2019 СПЕСТЕТЕ ВРЕМЕ С ДИРЕКТЕН АНАЛИЗ НА ЖИВАК

25/03/2019 Водород или азот за вашия електрон улавящ детектор?

25/03/2019 Корелативен анализ с Раманова и Рентгенова фотоелектронна спектрометрия

25/03/2019 Елементен анализ: Кой е най-подходящият инструмент за вас?

28/02/2019 UV-VIS спектрофотометри

28/02/2019 АСМ2 ЕООД взе участие в международната изложба за лозарство и винарство “ВИНАРИЯ”

24/01/2019 Анализатор на повърхности на материалите - Thermo Scientific Nexsa Surface Analysis system

24/01/2019 Thermo Scientific GC Колони

24/01/2019 Нов преносим чилър на LabTech

27/11/2018 Нов Инфрачервен спектрометър с Фурие трансформация Thermo Scientific FT-IR Nicolet iS20

27/11/2018 Анализ на остатъци от химически агенти в храни

27/11/2018 Определяне на примеси във фармацевтични продукти

28/09/2018 РАЗДЕЛИТЕЛНИ И СПЕКТРАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ

24/07/2018 Новият Thermo Scientific™ Orbitrap ID-X™ Tribrid ™ MS- трансформиране на идентифицирането и охарактеризирането на малки молекули

24/07/2018 Анализ на фармацевтичните продукти и техните елементни примеси с Thermo Scientific ICAP RQ ICP-MS

24/07/2018 Електронни микроскопи

26/06/2018 Новият тройноквадруполен масспектрометър Thermo Scientific™ TSQ Fortis™

26/06/2018 Цялостно решение за анализ на захари във вино и сок

26/06/2018 UV-VIS спектрофотометри

23/05/2018 Анализ на водни проби, с Thermo Scientific iCAP 7400 Duo ICP-OES

22/05/2018 Thermo Scientific HPLC и UHPLC Колони

22/05/2018 Оптимизиране на процеса на производство на полимерни изделия, чрез спектроскопски методи за анализ

22/05/2018 НОВА ЛИНИЯ ЧИЛЪРИ ВЕЧЕ НА ПАЗАРА

23/04/2018 Thermo Scientific TSQ™ 9000 GC-MS/MS Система с троен квадрупол- Златният стандарт за високопроизводителни лаборатории

23/04/2018 Новата Thermo Scientific ISQ™ 7000 GC-MS Система с единичен квадрупол

23/04/2018 Ултрачиста вода от системи на Elga Veolia, при анализи, свързани с лекарствен мониторинг

20/03/2018 UV-VIS спектрофотометър, Evolution 350

20/03/2018 Thermo Scientific™ National Електронни клещи за затваряне (Crimpers) и отваряне (Decrimpers) на алуминиеви капачки за 8, 11, 13 и 20 mm шишенца

20/03/2018 Техники за определяне на аморфно съдържание в кварц и стъкло

27/02/2018 Nexsa XPS System - Първата напълно автоматизирана мулти-инструментална техника за анализ на повърхности

15/02/2018 Надеждна, гъвкава и устойчива течна хроматография с висока производителност

15/02/2018 Ново поколение Thermo Scientific GENESYS UV-VIS спектрофотометри

29/01/2018 Пригодете вашата газова хроматография за бъдещето

29/01/2018 Академия по спектроскопия

27/11/2017 Масспектрометри за йонен хроматограф

27/10/2017 Семинар

28/08/2017 Анализ на пестициди: Улесняване на пробоподготовката и разделянето

24/08/2017 Анализ на микрополимерни частици с помощта на Инфрачервена микроскопия

24/08/2017 Ново потвърждение за ползите от използването на микровълнова технология за химически синтез

26/07/2017 Нов ротор MAXI-14 за микровълнова система Milestone ETHOS EASY

26/07/2017 Единично квадруполен масспектрометър Thermo Scientific ISQ EC Single Quadrupole

26/07/2017 Сборник с методики за тестване на храните

26/07/2017 Нов настолен инструмент за оптико-емисионна спектрометрия

26/07/2017 Тестер за механична якост MultiCheck 6

20/06/2017 Новите брошури за ERWEKA TBH тестери за механични якост, вече са налични

20/06/2017 TSQ Quantis™ тройно квадруполен масспектрометър

20/06/2017 TSQ Altis™ тройно квадруполен масспектрометър

20/06/2017 Peak Scientific представя новата Infinity XE 50 серия азотни генератори за множество приложения

20/06/2017 PureSure® на ELGA е уникална технология, при която двойно пречистване и система за мониторинг осигуряват точни резултати при непрекъснат работен поток.

25/05/2017 Представяме Ви новите DNAPac RP обратно фазови колони за течна хроматография с висока производителност

25/05/2017 Виртуална конференция “Аналитични техники за анализ на различни материали”

28/04/2017 Значението на малца при анализа на бира

28/04/2017 Новият Milestone CONNECT

27/03/2017 Нов тройно квадруполен ICP-MS – съчетание на мощност и простота

26/03/2017 Новият модулен Thermo Scientific iXR Raman спектрометър е проектиран за бърз и точен, химически и структурен анализ

26/03/2017 Нови хроматографски колони и комплекти за анализ - проектирани за гъвкави, ефективни и сигурни разделяния