Galileo


Тази система е създадена да подпомага лабораториите, занимаващи се с биоаналитични разработки в областта на пептидните реакции и метаболизъм, ензимно инхибиране и др. Възможности за създаване и симулиране на набор от диаграми и графики.

Повече информация