Watson


LIMS системата Watson е създадена специално да обслужва лаборатории, които се занимават с биоаналитична дейност. Подходяща за приложение при лекарствени разработки. Системата е приложена в много водещи фармацевтични компании.

Повече информация