Nautilus


Този вид LIMS система е създадена да отговори на нуждите на лаборатории, които извършват рутинни анализи. Много успешно може да се приложи и в лаборатории, извършващи научно-изследователска дейност. Лесен и бърз начин за въвеждане и пренос на данни от различен вид аналитични прибори.

Повече информация