Sample Manager


Sample Manager е LIMS система, създадена за и покриваща нуждите на всеки тип лаборатория. Напълно успешно подпомага качествения и количествения контрол в производствения сектор. Възможност за обмен и поддържане на голям обем информация. Автоматично подаване на данни от различни аналатични системи, налични в лабораторията.

Повече информация