Физикомеханични тестери > Анализатори за супозитори


Тестер за Твърдост на супозитории SBT 2 Тестер за Твърдост на супозитории SBT 2
Анализаторът за твърдост на супозитории, тип SBT2 притежава електрически загрявана камера, която съдържа държач за проби с няколко на брой вътре сменящи се пластмасови подложки за приемане на различни по размери супозитории. Веднъж загряти до необходимата температура, добавяните тежести постепенно се увеличават, докато супозиторията се разруши. Резултатите се изразяват по отношение на общата тежест, която е нужна, за да се доведе свещичката до разпад.

Тестер за измерване Точка на топене на супозитории SSP Тестер за измерване Точка на топене на супозитории SSP
SSP притежава градуиран цилиндър, играещ ролята на стъклена тест камера. Пробата, която трябва да се тества се поставя в спираловидна по форма стъклена тестова кошничка вътре в тестова камера, която от своя страна е заобиколена от водна жилетка загрявана от циркулационен термостат - ERWEKA Circulation Thermostat, тип EST 2 (не се включва в основния пакет).

Тестер за измерване Точка на топене на супозитории SSP Тестер за пенетрация /време на размекване/ на супозитории PM 30
Супозиториите трябва да се разпадат, разтварят или стопят при температура, равняваща се на тази на човешкото тяло, за да може да освободят активните съставки в тялото. ERWEKA предлага версия за USP метод A и метод B.
Разпадаемост

st 32 ST 32
ST 32 е основен анализатор за разпадаемост на супозитории и съответства на последните изисквания на спецификациите на ЕР. Системата идва с 3 тест станции, поместени във вътрешността на термостатно загрявана 12 литрова водна баня. Тестовите станции се обръщат автоматично на 180° на регулируеми интервали.

st 35 ST 35
ST 35 идва с тестови станции, всяка поместена във вътрешността на 4 литров стъклен съд (с опция - магнитна бъркалка), които от своя страна са поставени във вътрешността на термостатно загрявана водна баня (без течове, двойно осигурени). Тестовите станции се обръщат автоматично на 180° на регулируеми интервали.

ST 35 се отличава с вградена мощтна "high-power" потокова/проточна загряваща система (точност ± 0.2°C) и вътрешен температурен сензор за отчитане и показване на температурата.

Повече информация