Физикомеханични тестери > Тестери за течливост


Гранулати

SMG SMG
Ръчните системи ERWEKA - модели SMG 697 и SMG 53466 са предназначени за възпроизводимо определяне на обемна плътност, и могат да бъдат използвани за всички прахови субстанции и гранулни форми.

До определянето на очевидна (обемна) плътност по DIN ISO 697 и DIN 53466 се стига, като привидната плътност се определя чрез измерване на масата на праховата субстанция в приемник с известни размери/параметри, след пълнене през фуния с определена форма, при определени условия.
При доставката на апаратите SMG 697 и SMG 53466, същите са придружени от инструкции за работа и сертификати за калибриране.

Технически хапактеристики

SMG 53 466

 • Височина: 205 mm
 • Широчина: 156 mm
 • Дълбочина: 156 mm
 • Тегло: 4.6 kg
 • Материал: 1.4305 / 1.4571
 • Резервоар: 100 ml

 SMG 697

 • Височина: 280 mm
 • Широчина : 210 mm
 • Дълбочина: 147 mm
 • Тегла: 7,5 kg
 • Материал: 1.4305 / 1.4571
 • Резервоар: 500 ml

Повече информацияGTL GTL
ERWEKA предлага тестери за определяне времето на изтичане на прахови субстанции и гранулни форми. Те определят свойствата на потока/изтичането, за да се гарантира поддържането на точната дозировка.
 • Определяне времето на изтичане на проби с предварително определено тегло (DAB 10)
 • Определяне времето на изтичане на проби с предварително определен обем

Технически характеристики

Тестер за отчитане времето на изтичане на прахови субстанции и гранулни форми Определяне времето на изтичане на проби с предварително измерено тегло (DAB 10) Определяне времето на изтичане на проби с предварително измерен обем
Клавиатура Цифрова мембранна клавиатура с допълнителни бутони за работа
Фуния Неръждаема стомана, 200 ml, Система за бързо свързване Неръждаема стомана, 3 различни диаметри (5; 10; 15 mm), Система за бързо свързване

Повече информацияGTB GTB
ERWEKA Granulate & Powder Flow тестер /тестер за течливост на гранулни форми и прахови субстанции/, тип GTB, комбинира функциите за определяне на важните проточни свойства с измерване ъгъла на естествения откос на пробата:
 • Определяне времето на изтичане на проби с предварително измерено тегло (DAB 10)
 • Определяне времето на изтичане на проби с предварително измерен обем
 • Определяне на теглото, което минава за предварително зададено време  
 • Изчертаване, под формата на графика, на времето на изтичане спрямо теглото на пробата
 • Измерване ъгъла на естествения откос на конуса /от прахова субстанция или гранулат (гранулната форма)/ чрез лазерен сензор, според Pfrengle (ъгъл на естествения откос)

 Технически хапактеристики

Тестер за отчитане времето на изтичане на пудри и гранулни форми -Определяне времето на изтичане на проби с предварително измерено тегло (DAB 10) -Определяне времето на изтичанена проби с предварително определен обем -Определяне на теглото, което изтича за предварително зададено време -Изчертаване, под формата на графика, на времето на изтичане спрямо теглото на пробата -Ъгъл на измерване на конуси от прахове и гранулни форми, чрез лазерен сензор според Pfrengle (ъгъл на естествения откос)
Клавиатура Цифрова мембранна клавиатура с допалнителни бутони за работа
Дисплей Осветен дигитален 16-редов графичен LC дисплей
Измерване ъгъла на естествения откос Според  Pfrengle, чрез лазер
Везни Везна Mettler с интерфейс
Интерфейс Сериен интерфейс RS 232 за външен контрол и извод на данни Паралелен интерфейс за принтер за разпечатване на определени резултати от теста
Фунии Неръждаема стомана, 480 ml, система Quick-Change
Изходни дюзи Неръждаема стомана, 3 различни диаметри (10; 15; 25 mm), система Quick-Change

Повече информация