Физикомеханични тестери > Тестери за херметичност


VDT/S Контролер за херметичност на блистери - VDT/S
За проверка работата на блистеро-опаковъчната машина ERWEKA предлага контролер за тестване плътността на прилепване на блистера - Vacuum Blister Density Tester, тип VDT/S. Контролерът е снабден с вградена вакуум помпа.

Повече информация

Технически характеристики

Налягането (-200 mbar и -900 mbar) и времето (до 99 min., 59 sec.) се настройват/регулират чрез  мембранна клавиатура. Двата светодиодни дисплея показват оставащото време до завършване на теста и действителното налягане.

Блистерът се поставя във външен контейнер под налягане, който се изпълва с течност. Предлагат се контейнери с различни размери

1. ERWEKA VDT/S Blister Density Tester, 100V – 240V, 50 / 60Hz с контейнер за налягане Ø 150 mm, включващ порцеланова подложка за държане на блистера

2. ERWEKA VDT Blister Density Tester, 100V – 240V, 50 / 60Hz с контейнер за налягане Ø 250 mm, включващ порцеланова подложка за държане на блистера

3. ERWEKA VDT Blister Density Tester, 100V – 240V, 50 / 60Hz с контейнер за налягане Ø 300 mm (стъкло), включва порцеланова подложка за държане на блистера