Физикомеханични тестери > Тестери за насипна плътност


SVM 121/221 SVM 121/221
Тестерите за измерване на насипна плътност ERWEKA за USP метод 1 се предлагат с една (SVM 121) и две тестови станции (SVM 221).

Технически характеристики

Брой тестови станции 1 (SVM 121)
2 (SVM 221) стъклени цилиндри
Височина на удара Удари / мин 15 mm 300 удара/мин, съгласно USP Метод 1
Клавиатура Мембранна клавиатура
Дисплей Два осветени светодиодни дисплея LED
Предварителна настройка на времето за анализ Време: 1 сек. до 9 ч., 59 мин., 59 сек. В обороти: 1 до 99.999

опции

  • Стъклен цилиндър, 100 ml
  • Стъклен цилиндър, 250 ml
  • Стъклен цилиндър, 500 ml
  • Всички стъклени цилиндри ERWEKA са с комплект адаптори според USP или EP
  • Ръководство за квалифициране
  • Инструментален кит за квалифициране
Повече информация


SVM 122/222 SVM 122/222
За разлика от гореспоменатата система SVM 121/221, SVM 122 (1 тестова станция) и SVM 222 (2 тестови станции) по отношение на параметрите - удари/мин. и височина на ударите покрива изискванията на USP 2 и EP стандарт.

Технически характеристики

Брой тестови станции 1 бр. за (SVM 102) или 2 бр. за (SVM 202) стъклени цилиндри
Височина на удара Удари / мин 3.0 mm, 250 удара/мин., според USP метод 2, EP и DIN ISO EN 787/11
Клавиатура Мембранна клавиатура
Дисплей 2 осветени светодиодни дисплея /LED/
Предварителна настройка на времето за анализ За време: 1 sec. до 9 ч., 59мин., 59 сек. За обороти: 1 до 99.999

Повече информация


SVM 223
ERWEKA тестерите за насипна плътност, тип SVM 223 комбинират две различни спецификации в една система. Тестова станция 1 работи според USP метод 1, втората тестова станция 2 едновременно с първата работи според USP метод 2/EP/DIN ISO EN 787, част 11.

Технически характеристики

Брой тестови станции 2, една за USP Method 1 и втора за USP Method 2 (Pharm.Eur.)
Височина на удара Удари / мин 15 mm, 300 удара/мин. според USP метод 1 3.0 mm, 250 удара/мин. според USP метод 2, EP и DIN ISO EN 787/11
Клавиатура Мембранна клавиатура
Дисплей 2 осветени светодиодни дисплея /LED/
Предварителна настройка на времето за анализ За време: 1 сек. до 9 ч., 59мин., 59 сек. За обороти: 1 до 99.999

Повече информация