Физикомеханични тестери > Тестери за изтриваемост


TAR x20: за 1 или 2 тест-барабани; 20 - 100 rpm; пълнене и автоматично или ръчно изпразване на барабана/те без отстраняване или отваряне

tar Серия TAR
Тестерът за определяне изтриваемата/ трошливостта на таблети е с регулируема скорост (20-100 rpm) и лесно поставяне/въвеждане на таблети. След извършване на анализа, пробите автоматично се отстраняват от барабана.
Системата е оборудвана с едно допълнително накланящо се рамо, за да може барабана да се позиционира с 10° отклонение/под ъгъл за тестване на проби с по-големи размери.

Технически характеристики на TAR сериите

  • 20 – 100 rpm
  • предлагат се системи с един или два барабана
  • съвместимост с ERWEKA барабаните за изтриваемост и трошливост
  • DC високочестотен мотор с постоянна настройка на регулируемата скорост /действителна / номинална/
  • вграден таймер
  • мембранна клавиатура за предварителна настройка на времето за анализ или броя на завъртанията, или времето и скоростта на въртене
  • два светодиодни дисплея - 2x LEDs

накланящо се рамо за нагласяване на 10° отклонение

Повече информация