Физикомеханични тестери > Тестери за механична якост


ERWEKA тестер за твърдост и комбинирани тестери за таблети

Серия TBH 125
Основна система за тестване на Твърдост, Твърдост/Диаметър или Твърдост/Диаметър/Дебелина. Окомплектована е със символна клавиатура, два светли светодиодни /LE/ дисплея и USB интерфейс за принтер;

Серия TBH 325
На основата на TBH 125, но клавиатурата е буквено-цифрова и има функция за запаметяване на продуктите до 20 (с опция до 50) продукта и възможност за измерване на показатели Твърдост/Диаметър/Дебелина.

Серия TBH 425
На основата на TBH 325, но допълнена с каросел с формата на звезда за автоматично измерване за до 10 проби и възможност за измерване на показатели Твърдост/Диаметър/Дебелина. Съхранените данни за продуктите могат да се препратят чрез SD карта или USB stick до други системи от семейството на TBH 325/425

MultiCheck 6 Allrounder
Най-ново поколение универсален, компактен тестер за напълно автоматично измерване на 5 показателя - маса на таблетки и капсули, дебелина, диаметър, широчина и механична якост на таблетки, производство на фирма ERWEKA

TBH 125 TBH 125

TBH  125 е основната базисна система за анализ на твърдост на таблети. Системата е с възможност за  работа при два режима (“Constant Speed” и “Constant Force”) условия за тестване твърдостта на таблети. Предназначена е за тези клиенти, изискващи точност, здрав дизайн и основни функции.
Серията TBH 125 включва тестер за измерване на твърдост TBH 125, твърдост и диаметър -  TBH 125 D и твърдост/диаметър/дебелина -  TBH 125 TD.

TBH 125 - технически характеристики 

 • До 100 проби на анализ
 • Електронен силомер
 • Тестване на проби до 28 mm диаметър
 • Обхват на измерване 3 – 250 N; Опционално 3 – 500 N
 • Точност +/- 1N
 • Регулируема пауза между пробите
 • Два принципа на измерване
 • Вградено програмно меню за калибриране на системата с възможност за разпечатване на документацията
 • USB интерфейс за принтер за документиране на време, дата, резултати и статистика

Повече информацияTBH 325 TBH 325
Серията TBH 325 за анализ на твърдост и комбинирани тестове е серията, характеризираща се с вградена памет за продукти - до 20 (опционално 50) продукта и е разработена за онези клиенти, които изискват здрава конструкция, лесна за поддръжка система и бърза валидация  без да се съобразява с наредбите на 21 CFR 11 (достъп защитен чрез парола, Audit Trail и др.).

TBH 325 - технически характеристики

 • До 99 проби на анализ
 • Електронен силомер
 • За тестване на проби до 26 mm или 70 mm диаметър
 • Обхват на измерване 3 – 500 N
 • Точност ± 1N
 • Регулируема пауза между пробите
 • Два принципа на измерване като стандарт
 • “Turbo челюсти”  за тестване на твърдостта, 3 пъти по-бързи от предишната версия
 • Вградено програмно меню за калибриране на системата, с възможност за разпечатване на документацията
 • LAN/USB интерфейс за външен контрол и съхранение на резултати чрез опционален MC.net software
 • Стандартен USB интерфейс за USB памет
 • SD – стандартен слот за карта - Card Slot
 • USB интерфейс за принтер за документиране на време, дата, резултати и статистика

Повече информацияTBH 425 TBH 425
Тестер за твърдост за автоматично измерване на до 10 проби. Пробите се въвеждат в захранващ механизъм с форма на звезда (с приложени четки за почистване на системата от прах и остатъци, за да не се компрометират резултатите, например за дебелина), който транспортира пробите от една тест станция в друга..

TBH 425 - технически характеристики

Камера с 10 гнезда, с четчици за почистване на трасето, по което минава пробата
Програма за подравняване на удължени по форма проби
Диапазон за измерване на диаметър: 0.10 до 26.00 mm
Диапазон за измерване на дебелина: 0.10 до 10.00 mm Обхват на измерване 3 – 500 N (опция до 1000N)
Точност ± 1N
Стойности в N, Kp или Sc
“Turbo” тестови челюсти за твърдост, 3 пъти по-бързи от предишната версия
Цифрова клавиатура за въвеждане на параметрите за анализ, име на продукта, номер на партидата и забележки
Вградено меню за калибриране и настройка с разпечатване на документацията
LAN/USB интерфейс за външен контрол и съхранение на резултатите чрез опционален MC.net software
USB интерфейс за стандартна USB памет
Стандартен слот за SD карта
USB интерфейс за принтер за документиране на време, дата, резултати и статистики

Повече информация


multicheck MultiCheck 6 Allrounder
Най-ново поколение универсален, компактен тестер за напълно автоматично измерване на 5 показателя - маса на таблетки и капсули, дебелина, диаметър, широчина и механична якост на таблетки, производство на фирма ERWEKA.
 • Съвременният дизайн на тестера предлага иновативни функции като: Тъч скрийн, вградена памет, автоматичен контрол на скоростта на подаване на таблетка и предвижването и, независимо от размера и повърхността и. Като предимство е високо технологичната система за измерване на дебелина, както и устройство за насочване  на таблетки с неправилна и елипсовидна форма „Облонг Навигатор”.
 • Новият MultiCheck 6 се предлага със система за пропускане на таблетките с помощта на осцилираща тръба. Тази система елиминира нуждата от настройка на силата на вибраторите, използвани в предишните версии на апарата.
 • Отделяне на пробите чрез осцилираща тръба;
 • Измерване на маса на пробите в обхват 0.02 – 124.0g и точност ± 0.001 mg
 • Измерване на диаметър/дължина чрез контролиран стъпков мотор на проби с диаметър 2.0 до 28.0 mm и точност ±0,05mm;
 • Измерване на дебелина чрез електронен потенциометър на проби с дебелина от 0.1 до 10 mm, с  точност ±0,05mm;
 • Област на измерване на якостта 3 – 1000 N;
 • Точност на измерване: ±1 N;
 • Скорост на подвижната челюст при измерване на якостта: 2.3 mm/s;
 • Два принципа на измерване:
 • Постоянна скорост 0.005 – 3.00 mm/s;
 • Постоянна сила 10 – 200N;
 • Напълно автоматично измерване на теглото, якостта и диаметъра/дължина на кръгли и елипсовидни проби  и тегло на капсулно съдържимо;
 • Линеен пренос на пробите за насочване на елипсовидни таблетки;
 • Притискащ държател за насочване на проблемни таблетки (форми);
 • Облонг Навигатор” – изключителна система за позициониране на таблетки с неправилна форма при измерване на показател механична якост и широчина, включително и на облонг таблетки.
 • Автоматично почистване на транспортния път на таблетките и тестовите челюсти;
 • Всички резултатите се показват, запазват и документират;
 • тъч диисплей – за контрол на всички необходими операции при работа със системата.
 • Възможност за „Директно измерване” – при необходимост от провеждане на бързо измерване и получаване на бързи резултати за измерваните показатели.
 • Възможност за съхранение на до 100 метода и над 1 милон измервания, благодарение на вградена памет.
 • Мрежово свързване чрез Ethernet (RJ45);
 • Маркова компютърна конфигурация със следните минимални характеристики:
  • 4GB Memory ;
  • 500 GB hard disk;
  • E.g. Grafic board;
  • 19’ Монитор;
  • Minimum 2 USB-ports;
  • Minimum 4 RS232-ports for connection to the devices;
  • LaserJet Printer;

 • Операторско ръководство за MC.net 6.0 на английски език.

Повече информаця