Физикомеханични тестери > Тестери за разпадаемост


Апарат за ръчно определяне на разпадаемост
Серията ERWEKA ZT x20 позволява ръчно определяне на времето на разпад на таблетата. 
Апаратите са окомплектовани със здрав мотор, монолитна водна баня от полиетилен терефталат /PET/, допълнена с капак за намаляване на изпарението, и вградена висококачествена проточна нагряваща система.

zt 220 Серия ZT 220
Тестерът за определяне на разпадаемост ERWEKA, модел ZT 220 се предлага с 1, 2, 3 или 4 едновременно работещи тестови станции,  според изискванията на USP/EP/JP.

Технически характеристики
 • 1 до 4 тестови станции, в които се поставят таблетите
 • 30 ± 1 удара/мин
 • 55 ± 2 mm височина на удара
 • Бутони за работа и 2x LE /светодиодни/ дислея за въвеждане на номиналната температура на водната баня и желаното времетраене на анализа
 • Автоматично стартиране/стопиране за пресмятане на времето за анализ, когато кошничката се спусне
 • Опционално се предлага звукова аларма за сигнализиране приключването на предварително настроеното време за изпитване
 • Ръчно  потапяне и изваждане на кошничките

Повече информацияdt 320 Серия ZT 320
Серията ERWEKA ZT 320 предлага системи с индивидуална работа на всяка тестова станция.

Технически характеристики на ZT 320 Series
 • 1 до 4 тестови станции, в които се поставят таблетите
 • 30 ± 1 удара/мин
 • 55 ± 2 mm височина на удара
 • Светодиодни дисплеи /LE/ за показване оставащото време до приключване на теста и действителната температура на банята.
 • Предлага се опция за автоматично потапяне и изваждане на кошничките
 • Вградена проточна загряваща система (точност ± 0.2°C)

Повече информацияdt 320 Опции за серия ZT 720
 • Сиситеми за автоматично определяне разпадаемостта в първата кошница (тип A), вкл. 1 бр. кошничка със 6 тест позиции, измерване на температурата на средата, възможност за свързване на системата посредством ZT.net софтуерни пакети (не се включва компютър); автоматично потапяне/изваждане на сглобената кошница.
 • Графично представяне на процеса на разпадаемост за всяка индивидулна проба. Това допълнение към ZT.net софтуера позволява не само да се определи действителното време на разпадане, но и да се покаже намаляването на размера на пробата по време на процеса на разпадането й. Тази функция дава уникална допълнителна стойност на нормалния анализ на разпадаемостта, тъй като разликите между пробите, по-късно могат да окажат влияние и върху резултата от теста за отдаване на активното вещество.
 • Компютърният пакет се състои от компютър, мин. 17” TFT монитор, клавиатура, мишка и цветен принтер; предварително инсталиран ZT.net софтуер

Повече информация