Физикомеханични тестери > Дисолушън тестери


dt 820 DT 820 - съвременна система за самостоятелно и офлайн изпитване по показател "Степен на разтваряне на лекарствени форми". Увеличената интегрирана памет дава възможност за съхраняване на голям обем от информация за използваните методи.

Технически характеристики:

- Стандартен каросел с 8 позиции за пробоподдаване. Опционална възможност за
автоматично пускане на пробите след достигане на зададената температура.
- Изпарение по-малко от 0.3% за 24ч при Low-Head конфигурация и по-малко от 0.7% за
24ч в High-Head конфигурация.
- Меню за смяна на pH на средата при рутинни изпитвания.
- Ръчно повдигане на платформата на пнемавматичен принцип.
- Вариация на оста на рабъркващите прибори <0.2mm.
- PT 100 външен температурен сензор за контролиране на температурата във водната баня
и средата в съдовете.
- Външен нагревател контролиран от клавиатурата на апарата с точност ±0.2°С.
- Функция за подгряване.
- Не корозираща платформа за съдовете.
- Запаметяване на до 100 метода.
- Буквено-цифрова клавиатура (IBM конфигурация) и 6 редов графичен дисплей.
- RS 232 и RS 485 интерфейс за външен контрол.
- USB принтер интерфейс за документиране на данни (обороти, температура, време, дата).
- Възможност за монтиране на система за автоматично пробовземане.
- Възможност за видео наблюдение на 6 съда.
- Вграден тест за пригодност на системата.

Повече информацияdt 626 В DT 126/128 с фиксиранa платформа, е евтина и надеждна система за изпитване по показател "Степен на разтваряне на лекарствени форми" . DT 126/128 е оборудван с 6/8 тестови позиции и 6/8 съда разположени в U-образна конфигурация. Разбъркващите прибори са от неръждаема стомана или пълно тефлоново покритие.

- Лесно и удобно за работа при създаване на метода с помоща на UP/DOWN и
START/STOP бутони.
- Фиксирана High-Head конфигурация.
- Автоматично центриране на съдовете.
- Некорозираща платформа за съдовете.
- Изпарение по-малко от 0.7% за 24ч, чрез използването на тефлонови капаци за съдовете,
в High-Head конфигурация.
- Външен нагревател контролиран от клавиатурата на апарата и онагледяване на LE
дисплей с точност ±0.2°С.
- Вграден температурен сензор PT 100 за онагледяване на температурата във водната баня.
- Вариация на оста на разбъркващите прибори <0.2mm.
- Възможност за монтиране на система за автоматично пробовземане.

Повече информацияdt 720 В DT 720 система по показател "Степен на разтваряне на лекарствени форми" с малко време за подготовка.

- Лесно и удобно за работа при създаване на метода с помощи на UP/DOWN и
START/STOP бутони.
- Автоматично центриране на съдовете.
- Стандартен каросел с 8 позиции за пробоподдаване. Опционална възможност за
автоматично пускане на пробите след достигане на зададената температура.
- Изпарение по-малко от 0.3% за 24ч при Low-Head конфигурация и по-малко от 0.7% за
24ч в High-Head конфигурация.
- Ръчно повдигане на платформата на пневматичен принцип.
- Вариация на оста на разбъркващите прибори <0.2mm.
- Опционален външен температурен сензор PT 100 за контролиране на температурата във
водната баня и средата в съдовете.
- Вграден температурен сензор PT 100 за онагледяване на температурата във водната баня.
- Външен нагревател контролиран от клавиатурата на апарата с точност ±0.2°С.
- Функция за подгряване.
- Некорозираща платформа за съдовете.
- Запаметяване на до 100 метода.
- Буквено-цифрова клавиатура (IBM конфигурация) и 6 редов графичен дисплей.
- RS 232 и RS 485 интерфейс за външен контрол.
- USB принтер интерфейс за документиране на данни (обороти, температура, време, дата).
- Възможност за видео наблюдение на 6 съда.
- Възможност за монтиране на система за автоматично пробовземане.

Повече информацияdt 1420 DT 1410 се основава на DT 720 потребителски интерфейс (клавиатура / дисплей), но снабден с 14 съда подредени в два реда (12, 13 или 14 разбъркващи прибора). Това дава възможност на потребителя да извършва етап 2 USP тестове в рамките на едно изпитване при еднакви условия.

- Лесно и удобно за работа при създаване на метода с помощта на UP/DOWN и
START/STOP бутони.
- Автоматично центриране на съдовете.
- Не корозираща платформа за съдовете.
- Изпарение по-малко от 0.3% за 24ч при Low-Head конфигурация и по-малко от 0.7% за
24ч в High-Head конфигурация.
- Външен нагревател контролиран от клавиатурата на апарата и онагледяване на LE
дисплей с точност ±0.2°С.
- Стандартен каросел с 8 позиции за пробоподдаване. Опционална възможност за
автоматично пускане на пробите след достигане на зададената температура.
- Вграден температурен сензор PT 100 за онагледяване на температурата във водната баня.
- Вариация на оста на разбъркващите прибори <0.2mm.
- RS 232 и RS 485 интерфейс за външен контрол.
- USB принтер интерфейс за документиране на данни (обороти, температура, време, дата).

Повече информацияoffline

Offline Dissolution Systems
Фирма ERWEKA предлага широка гама от системи за изпитване по показател "Степен на разтваряне на лекарствени форми" в Offline режим, в зависимост от изискванията на клиентите, техните продукти и спецификации.
Всички Offline системи се контролират от подобрена система, модел DT 820, с възможност за съхранение на условията за изпитване на до 100 продукта. Тази конфигурация не изисква използването на компютър и софтуер, което спестява пространство, пари и не на последно място валидационна работа.
Към фракшън колектора на ERWEKA има възможност за избор на следните каросели:
- 25 х 8, 10 ml стъклени епруветки
- 17 х 8, 25 ml стъклени епруветки
- 25 х 8; 1.5 ml HPLC виали
- 25 х 8; 4.0 ml HPLC виали

Повече информация