Консумативи за елементен анализ


АСМ2 ЕООД предлага всички видове консумативи и резервни части за работа с техниката в раздел „Елементен анализ”.

Повече информация

АСМ2 ЕООД поддържа част от консумативите и аксесоарите на склад.
Доставка на неналични на склад консумативи и аксесоари от 7 до 20 дни.

За повече информация, моля свържете се с офиса на АСМ2 ЕООД по удобен за Вас начин, описан в поле „КОНТАКТИ”.

Атомна абсорбция AAS:

 • китове за работа и поддръжка на апарата
 • деутериева лампа
 • газ регулатори и регулатор за налягане  за въздух, ацетилен, диазотен оксид, аргон и водород
 • пламъков модул - титанова горелка (50 и 100 mm), Разпръсквател, Капилярни тръбички (0.4 и 0.5 mm ID), кит за разпръсквателна камера, аутосемплер тип - CETAC от 42 до 360 проби
 • графитна пещ с аутосемплер – стандартен кит за работа с графитна пещ, кит за работа с графитна пещ със Зееменова корекция, охладителна система (50 или 60 Hz), графитни кювети (стндартни и с удължен живот), конуси за графитна пещ, GFTV-камера, голям брой аксесоари за аутосемплера
 • STAT – приставка
 • пълен набор от моно и мулти елементни, кодирани и некодирани кухо катодни  лампи
 • приспособления за пробоподготовка

Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма ICP:

 • китове за въвеждане на водни, органични, летливи и твърди проби при радиална и радиално-аксиална плазма
 • охладителна система 50 или 60 Hz
 • факел за радиална или радиално – аксиална плазма
 • циклонична камера – стандартна и HF устойчива
 • пълен набор от разпръсквателна камера в зависимост от приложението
 • пълен набор капиляри и консумативи за перисталтична помпа
 • аутосемплер тип - CETAC до 720 проби
 • приспособления за пробоподготовка на твърди и течни проби

Елемент анализатори Combustion:

 • пълен набор от консумативи свързани с работа и поддръжка на анализаторите
 • аутосемплери за работа с твърди и течни проби
 • приспособления за пробоподготовка на твърди и течни проби

Повече информация

АСМ2 ЕООД поддържа част от консумативите и аксесоарите на склад.
Доставка на неналични на склад консумативи и аксесоари от 7 до 20 дни.

За повече информация, моля свържете се с офиса на АСМ2 ЕООД по удобен за Вас начин, описан в поле „КОНТАКТИ”.