Елемент-анализатори Combustion > FlashSmart™ Elemental Analyzer


FlashSmart™ Elemental AnalyzerFlashSmart™ Elemental Analyzer - Автоматизиран CHNS-O анализатор за макроелементен анализ.

Автоматизиран CHNS-O анализатор за макроелементен анализ (основен елементен състав). Използва принципа на директно изгаряне на пробата с кислородна инжекция в поток от хелий, последваща редукция на образуваните окиси и хроматографско разделяне с катарометрична детекция.

Притежава следните основни характеристики:

  • Електронно управление на всички газове
  • Автоматично оптимизиране на кислородната инжекция в зависимост от масата на анализираната проба
  • Отделни и независими реактори за каталитично окисление и редукция
  • Peltier-клетка за елиминиране на влагата
  • Високоефективна хроматографска пещ и катарометричен детектор
  • Пълен софтуерен контрол
  • Автоматични инжектори за твърди и течни проби
  • Подробен наръчник с готови методи за анализ
  • Възможно надстрояване и промяна на конфигурацията в зависимост от нуждите на потребителя.

Изключително богат набор от приложения за анализи на храни, напитки, почви, растения, храни, семена, торове, утайки, седименти, филтри, масла, нефтопродукти, полимери, каучуци, отпадни материали, керамика, цимент, стъкло, графит, експлозиви, черни и цветни метали и мн.др.

Повече информация