Елемент-анализатори Combustion


Високоефективни специализирани анализатори за анализ на макро- и миркоелементно ниво на въглерод, азот, водород, кислород, сяра и халогенни елементи с каталитично изгаряне на пробата в инертна среда и деткекция на образуваните газове.

Thermo Scientific
произвежда и предлага следните модели оборудване от този клас:

FlashSmart™ Elemental Analyzer - Автоматизиран CHNS-O анализатор за макроелементен анализ