Рентгено-флуоресцентни спектрометри XRF > ARL PERFORM'X


ARL PERFORM’X
ARL PERFORM’X - Решете аналитични предизвикателства в широк спектър от приложения с един всеобхватен инструмент. ARL PERFORM'X Sequential X-Ray флуоресцентен спектрометър за задълбочено характеризиране на материали, позволяващ картиране и точков анализ за създаване на решение при определяне на до 90 елемента в почти всяка твърда или течна проба. Разнообразни приложения, като металургията, нефтохимия, полимери, минното дело, стъкло, цимент и огнеупорни материали, както независими лаборатории, които се занимават с геохимия, научно изследователска дейност и криминалистика ще се възползват от неговата ефективност и гъвкавост.

Повече информация