Рентгено-флуоресцентни спектрометри XRF > ARL OPTIM’X


ARL OPTIM’X
ARL OPTIM’XВълново-дисперсионен рентгено-флуоресцентен спектрометър, за високи изисквания при анализ на материали за качествена и количествена характеристика на всички видове електропроводими и непроводимите неизвестни проби. ARL OPTIM'X WDXRF спектрометъра осигурява всички предимства на Вълново-дисперсионната рентгенова флуоресценция (WDXRF), един от най-разнообразните методи за елементен анализ на твърди вещества и течности. Системата се предлага в четири предварително конфигурирани пакета, специално пригодени за анализ в шлаки, петролната и циментовата промишлености или за изисквания на многоцелеви аналитични лаборатории.

Повече информация