Рентгено-флуоресцентни спектрометри XRF > ARL QUANT’X


ARL QUANT’X
ARL QUANT’X - Енергийно-дисперсионен рентгено-флуоресцентен спектрометър с възможност за определяне на големи, малки, и следови количества при елементен анализ в широка гама от проби, включително насипни материали, гранули, прахове, тънки филми и течности. Тази пълно настолна EDXRF (енергийно дисперсна рентгенова флуоресцентна) система отговаря на необходимостта от елементен анализ както на централните, така и на независимите лаборатории при мониторинг на околната среда, химикали, в минното дело, съдебна медицина, храни, електроника, цимент и металургичната индустрия.

Повече информация