Оптико-емисионни спектрометри OES > ARL™ easySpark™ Metal Analyzer


ARL™ easySpark™ Metal Analyzer
ARL™ easySpark™ Metal Analyzer - нов настолен инструмент за оптико-емисионна спектрометрия, специално разработен за задълбочен анализ на металите, при производството на части за автомобилната и авиационната индустрии, космическите изследвания, потребителски продукти и други.

Извършва бърз, точен и надежден елементен анализ на твърди метални проби от следови до процентни нива.

Лесен за инсталиране, използване и поддържане, анализаторът ARL easySpark е достъпен за неспециалисти в оптико-емисионна спектрометрия, които изискват ефективност и производителност в производството на метали и сплави.

Повече информация