Оптико-емисионни спектрометри OES > ARL iSpark 8880


ARL iSpark 8880
ARL iSpark 8880 - Oптико-емисионен спектрометър от най-ново поколение комбиниращ опит и иновации. Комбиниран CCD/PMT оптичен спектрометър идеален за различни многоцелеви лаборатории. Анализ на всички видове меатли и сплави, включително чисти метали. Възможност за определяне на ултра ниски концентрации на C, N и О в стомана. Анализ на малки по размер проби и възможност за спектрално разследване.

Повече информация