Оптико-емисионни спектрометри OES > ARL iSpark 8860


ARL iSpark 8860
ARL iSpark 8860 - Oптико-емисионен спектрометър от най-ново поколение комбиниращ опит и иновации. Изцяло PMT опичен спектрометър с изключителна производителност при определяне на следови количества от широк набор елементи. Анализ на всички видове меатли и сплави, включително чисти метали. Възможност за определяне на ултра ниски концентрации на C, N и О в стомана. Анализ на малки по размер проби.

Повече информация