Оптико-емисионни спектрометри OES > ARL iSpark 8820


ARL iSpark 8820
ARL iSpark 8820 - Oптико-емисионен спектрометър от най-ново поколение комбиниращ опит и иновации. Комбиниран CCD/PMT оптичен спектрометър за определяне широк набор от елементи. Анализ на всички видове меатли и сплави, включително чисти метали. Характерна отлична чувствителност, прецизност, точност и стабилнос.

Повече информация