Оптико-емисионни спектрометри OES > ARL 4460


ARL 4460
ARL 4460 – С инсталираните над 2000 анализатори в света ARL 4460 е оптико-емисионен спектрометър, който предлага бърз и точен анализ на металите за рутинни и научно изследователски анализи.

Този спектрометър позволява анализ на различни метали и сплави, включително и ултра чисти метали. Възможност за определяне на ултра ниски концентрации на C, N и О в стомана, както и анализ на малки по размер проби.

Повече информация