Оптико-емисионни спектрометри OES > ARL 3460


ARL 3460
ARL 3460 – Е оптико-емисионен спектрометър, който предлага бърз и точен анализ на металите за различни лабораторни приложения.

Thermo Scientific е синоним на иновативни продукти в оптико-емисионната и рентгенова спектроскопия. The ARL 3460 се радва на солидна репутация като изключително надежден и стабилен анализатор на метали за различен набор от приложения.

Повече информация