Масспектрометри с индуктивно свързана плазма ICP/MS > iCAP TQ ICP/MS – Троен квадрупол ICP/MS на Thermo Scientific


iCAP TQ ICP/MS – Троен квадрупол ICP/MS на Thermo Scientific
Изпробвайте предимствата от анализа на изследователско ниво и разширете обхвата на приложение на лабораторията си, като знаете, че вашите оператори могат безпроблемно да преминат от инструментите си Single Quadrupole-ICP-MS към Triple Quadrupole с Thermo Scientific ™ Qtegra ™.

Анализ на изследователско ниво с лекотата на рутинно използване, благодарение на:

• Стабилно отстраняване на пречения дори при най-тежките матрици
• Най-ниски граници на откриване, налични в гамата инструменти на Thermo Scientific за анализ микроелементи
• Невероятна точност и повторяемост. Рутинни анализи на нива под-ppt
• Опростено разработване на методи, без значение колко предизвикателна е матрицата
• Минимална продължителност на престой благодарение на иновативни инженерни решения и минимална поддръжка

Повече информация