Масспектрометри с индуктивно свързана плазма ICP/MS > iCAP RQ Квадруполен ICP/MS


iCAP RQ Квадруполен ICP/MS
Thermo Scientific iCAP RQ ICP-MS е разработен с новаторски технологии, за анализи изискващи високоефективност, надеждност и гъвкавост.
С предлаганите три модела, ICAP RQ ICP-MS е идеалният инструмент за широк спектър от приложения и пазарни сектори, за рутинни 24/7 анализи или за изискващи високо качество изследвания.

Отличителни характеристики на iCAP RQ, ICP/MS са:

  • Компактен, ергономичен дизайн
  • Иновативна RAPID технология на лещите и 90° отклонение на йонния път за разделяне на неутралните частици
  • Единственият ICP-MS система да съчетаваща QCell технология с KED възможности за намаляване на интерференцията с flatapole филтър и cut-off за  ниските маси
  • Нов изключително здрав RF генератор с бърз динамичен инпенданс на честотата за висока плазмена стабилност
  • Широк динамичен обхват
  • Пълен контрол на апарата и аксесоарите към него от новият специализиран софтуерен продукт Qtegra в съответствие с 21 CFR Part 11.

Повече информация