Масспектрометри с индуктивно свързана плазма ICP/MS > ELEMENT XR Магнитно-Секторен Високо-Разделителен ICP/MS


ELEMENT XR Магнитно-Секторен Високо-Разделителен ICP/MS
Базиран на дизайна на ELEMENT2, ELEMENT XR е с уникална детекторна система, комбинираща двоен SEM с фарадеев детектор. Това му дава възможност да постигне изключително широк линеен обхват, над 1012 порядъка, комбиниран с много висока чувствителност. Всичко това му позволява да измерва едновременно концентрационни обхвати от mg/L do pg/L.

Повече информация