Масспектрометри с индуктивно свързана плазма ICP/MS > ELEMENT2 Магнитно-Секторен Високо-Разделителен ICP/MSELEMENT2 е високоразделителен магнитносекторен ICP/MS. Той е апарат за определяне на елементи в комплексни матрици без наличие на интерферентни пречения. Високата разделителна способност позволява разделяне на елементи и определяне на изотопни отношения в много ниски концентрации.

Повече информация