Атомно-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма ICP/OES > iCAP PRO


Комбинирането на иновативен дизайн и патентовани технологии го правят най-добрият апарат на пазара в този клас инструменти.


Повече информация

Системата се предлага в следните конфигурации:

iCAP PRO ICP-OES
iCAP PRO X ICP-OES
iCAP PRO XP ICP-OES
iCAP PRO XPS ICP-OESiCAP PRO ICP-OES и iCAP PRO X ICP-OES

С помощта на интуитивен софтуер и предварително оптимизирани условия на метода за анализ, двете базови конфигурации на iCAP PRO са най-доброто бюджетно решение за елементен или мулти елементен анализ за всяка рутинна лаборатория.

Основни характеристики на iCAP PRO ICP-OES и iCAP PRO X ICP-OES:

Конфигурация

iCAP PRO ICP-OES

iCAP PRO X ICP-OES

Наблюдение на плазмата

Вертикално (радиално и двойно – радиално и аксиално)

Перисталтична помпа

3-канална с фиксирана скорост до 45rpm

3-канална с избираема скорост от 30 rpmи 45rpm

RF генератор

27MHzс оптимизирана мощност от 1150W

27MHzс избираема мощност от 750W, 1150Wи 1350W

Спектрален обхват

167.021-852.145nm

Времезастартиране

1 h

От вкл. на захранването и газовете – 1h, от Standby – 15min

Минималмо време за интегриране

30s

15sПовече информация

iCAP PRO XP ICP-OES

iCAP PRO XP е най-доброто решение за всички натоварени лаборатории, съчетавайки бързина и ефективност.

Основни характеристики на iCAP PRO XP ICP-OES са както следва

Конфигурация

iCAP PRO XP Radial ICP-OES

iCAP PRO XP Duo ICP-OES

Компактен дизайн

Да

Наблюдение на плазмата

Вертикално (радиално)

Вертикално (радиално и двойно – радиално и аксиално)

Перисталтична помпа

4-канална с регулиране на скоростта между 0 - 125rpm

RF генератор

27MHzс мощност от 750-1600W

27MHzс мощност от 750-1400W

Спектрален обхват

iFR: 167.021-852.145 nm
eUV: 167.021-240.000nm

Времезастартиране

От Standby – 5min

Минималмо време за интегриране

5sПовече информация

iCAP PRO XPS ICP-OES

iCAP PRO XPS е най-високият клас апарат от серията iCAP PRO. Пълна мощност и функционалност за бърз и качествен анализ. Подходящ както за рутинни анализи, така и за научно-изследователска дейност.

Oсновни характеристики на iCAP PRO XPS ICP-OES:

Конфигурация

iCAP PRO XP Radial ICP-OES

iCAP PRO XP Duo ICP-OES

Компактен дизайн

Да

Наблюдение на плазмата

Вертикално (радиално)

Вертикално (радиално и двойно – радиално и аксиално)

Перисталтична помпа

4-канална с регулиране на скоростта между 0 - 125rpm

RF генератор

27MHzс мощност от 750-1600W

27MHzс мощност от 750-1400W

Спектрален обхват

iFR: 167.021-852.145 nm
eUV: 167.021-240.000nm

Времезастартиране

От Standby – 5min

Минималмо време за интегриране

1sПовече информация