Атомно-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма ICP/OES > iCAP 7600 ICP


iCAP 7600 ICP

iCAP 7600 е най-високият клас апарат в iCAP серията. iCAP 7600 разкрива пълната мощност на съвременните ICP спектрометри, напълно покривайки изискванията на лаборатории с голям брой проби, изискващи висока чувствителност.
Апарата допълва платфрмата на iCAP 7000 с допълнителни характеристики, а именно:

  • Пълен електронен контрол на потока на газовете
  • 4-канална 12-ролкова мини перисталтична помпа с регулиране на скорост за въвеждане на проби и стандарти
  • Автоматично оптимизиране на параметрите на системата за постигане на максимална чувствителност и възпроизводимост
  • По-висока мощност на RF генератора от 750W до 1600W
  •  Широк спектрален обхват 166-847 nm
  • Изключително ниски граници на определяне за болшинството елементи
  • Пълно и интуитивно управление под Qtegra специализиран софтуерен продукт за ICP
Повече информация