Атомно-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма ICP/OES > iCAP 7400 ICP


iCAP 7400 ICP

iCAP 7400  предлага пълната функционалност на iCAP серията спектрометри, демонстрирайки много висока производителност за стандартни приложения.
Ключови характеристики на iCAP 7400 са:

  • Възможност за радиално или двойно наблюдение на плазмата
  • 4-канална 12-ролкова мини перисталтична помпа с регулиране на скорост на подаване на пробата
  • Широк спектрален обхват 166-847 nm
  • Оптимизация на настройката на факела
  • 27.12 MHz твърдотелен генератор с възможност за оптимизиране на мощността от 750W до 1500W
  • Възможно надстрояване с всички възможни приставки 
  • Аксесоари за напълно автоматизирано въвеждане на газови, течни и твърди проби
  • Пълно и интуитивно управление под Qtegra специализиран софтуерен продукт за ICP
Повече информация