Атомно-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма ICP/OES > iCAP 7200 ICP - NEW


iCAP 7200 ICP

iCAP 7200 е най-новият апарат от серията iCAP. Спектрометърът е с много заводски хардуерни настройки и готови методи за анализ, което прави работата с него изключително лесна. Апарата е предназначен за лаборатории с рутинен анализ на течни проби.
Отличителни характеристики на iCAP 7200 са:

  • Компактен дизайн
  • Двойно наблюдение (радиално и аксиално) на плазмата
  • 3-канална перисталтична помпа с фиксирана скорост на подаване на пробата
  • Спектрален обхват 175-847 nm
  • 27.12 MHz твърдотелен генератор с оптимизирана мощност от 750W до 1500W
  • Оптимизиран спектрален обхват, покриващ основните линии на елементите
  • Готови оптимизирани методи за анализи  на храни, околна среда, безопасност на детски играчки,....
  • Пълно и интуитивно управление под Qtegra специализиран софтуерен продукт за ICP
  • Възможно надстрояване до iCAP 7400
  • Възможно надстрояване с всички възможни приставки и аксесоари за ICP
Повече информация