Атомно-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма ICP/OES


Thermo Scientific  iCAP  серията Оптико-емисионни спектрометри  с индуктивно свързана плазма (ICP-OES) са апарати с изключително иновативен дизайн, изцяло различен от подобните апарати на пазара. Внедрената патентована технология прави iCAP спектрометър, даващ най-доброто, което може да се постигне с този клас апаратура.
Уникалността на дизайна и технологията дава следните предимства:

  • Много висока чувствителност.
  • Бърз и надежден анализ, 66 елемента в ppb концентрации се определят за по- малко от 20 сек.
  • Много ниска цена на анализа
  • Огромно разнообразие на методики за анализ
  • Уникален CID (Charge Injection Device) детектор, специално разработен за целите на ICP-OES.

За повече информация

Thermo Scientific iCAP ICP серията включва три апарата – iCAP 7200, iCAP 7400 и iCAP 7600.

iCAP 7200 ICP - Предназначен за лаборатории с рутинен анализ на течни проби.
iCAP 7400 ICP - iCAP 7400 предлага пълната функционалност на iCAP серията спектрометри, демонстрирайки много висока производителност за стандартни приложения.
iCAP 7600 ICP - Разкрива пълната мощност на съвременните ICP спектрометри, напълно покривайки изискванията на лаборатории с голям брой проби, изискващи висока чувствителност.iCAP PRO е най-новият модел Оптико-Емисионен Спектрометър с Индуктивно Свързана Плазма (ICP-OES) на Thermo Fisher Scientific.