Атомнo абсорбционни спектрометри > iCE 3500 AAS


iCE 3500 AAS

iCE 3500 е най-високият клас апарат в iCE серията. Системата е с уникален двоен атомизатор ( пламък и графитна система), давайки възможност за бързо и автоматично превключване без никакви хардуерни промени.
iCE 3500 притежава следните характеристики:

 • Двулъчева оптика с Echelle монохроматор с висока оптична стабилност
 • Фотоумножител с широк спектрален обхват
 • 6- позиционна поставка за кухо-катодни лампи
 • Пламъкова система с нова универсална 50мм титанова горелка
 • Графитна кювета със Зееманова и D2 корекция
 • Вграден аутосемплер за графитната пещ
 • Динамичен температурен контрол на графитната система със скорост на нагряване до 3000оC/мин.
 • Вградена система за наблюдение и позициониране на кюветата
 • Графитни кювети с дълго време на живот
 • Пълно управление под  SOLAAR софтуерен пакет
 • Възможно надстрояване с всички възможни приставки и аксесоари за атомна абсорбция
Повече информация